SummaryForum Profile

tricusrizi Junior Stencyler

Offline Offline
Posts:
0 (0 per day)
Age:
N/A
Date Registered:
December 22, 2019, 06:09:28 am
Local Time:
September 22, 2020, 03:39:16 am
Last Active:
December 22, 2019, 06:10:07 am
Signature:
<p>&quot;Lo&atilde;ng xương, huyết &aacute;p cao. Ngồi nhiều, thiếu vận động: ngồi nhiều sẽ khiến kh&iacute; huyết bị dồn ứ, thiếu huyết dẫn tới c&aacute;c đĩa xương sống l&acirc;u dần g&acirc;y xơ h&oacute;a v&agrave; khiến đĩa đốt sống bị thương tổn. Tạo điều kiện cho dưỡng chất v&agrave;o trong nu&ocirc;i dưỡng đĩa đệm bị thương tổn. Tất thảy c&aacute;c dạng phẫu thuật x&acirc;m lấn hoặc x&acirc;m lấn tối thiểu đều c&oacute; chung một nguy cơ đ&oacute; l&agrave; nhiễm tr&ugrave;ng, chảy huyết v&agrave; dễ bị thương tổn d&acirc;y thần kinh. Điều chỉnh đốt http://tammi